Càtedra Sent Soví (Institut Català de la Cuina)

CERTA

ALICIA

Societat de Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans

IEMED (Institut Europeu de la Mediterrània):
Sabores del Mediterráneo. Aportaciones para promover un patrimonio alimentario común (2005).