El fenomen del malbaratament alimentari està cada vegada més present en l’agenda social i els mitjans de comunicació. No obstant això, predomina una visió que carrega la responsabilitat en el consumidor, o considera que el problema és la mala gestió i els problemes logístics a la cadena alimentària. Una anàlisi detallada del fenomen demostra, però, que les relacions desiguals de poder entre els diferents agents que participen en aquesta cadena (agricultors, intermediaris, consumidors, etc.) juguen un paper important. D’altra banda, existeix la idea que els aliments rebutjats podrien servir per combatre la pobresa alimentària. L’ODELA vol debatre aquestes percepcions hegemòniques de forma crítica.